VERSS-MIS तालिम सम्बन्धमा

मिति २०७३/३/१३-१४ ,१७-१८ र १९-२० गते मोरङ जिल्लाका सबै गाविस कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी आवासीय तालिम सम्पन्न भएको छ | तालिम पछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्यबस्थापन र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली लागु हुनका साथै अझ व्यवस्थित हुनेछ |

13510856_1058210287595396_4056524992829579736_n13528529_1058747340875024_6580206971799655160_o

Skip to toolbar