प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व २०७३/२०७४ दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन, संचालित योजना विवरण २०७३/१२/०७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७३/२०७४ दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
मोरङ जिल्लाको पर्यटकीयस्थलको प्रोफाइल २०६६ प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मोरङ जिल्लाको पर्यटकीयस्थलको प्रोफाइल २०६६
आ.व २०७२/०७३ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना तालिका प्रकाशन २०७२/०४/३१ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्ययोजना तालिका
जिविसको श्रोत अध्यन प्रतिवेदन २०७१/०७२ प्रकाशन २०७१/०७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अध्यन प्रतिवेदन २०७१/०७२
गरिबी न्यूनीकरण प्रभाब मुल्यांकन अध्यन प्रतिवेदन २०६८ प्रकाशन २०६८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अध्यन प्रतिवेदन २०६८
गरिबी नक्सांकन प्रतिवेदन २०७० प्रकाशन २०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गरिबी नक्सांकन प्रतिवेदन २०७०
Skip to toolbar