आवधिक योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ आवधिक योजना २०७३/०८/२४ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४
जिल्ला यातायत गुरु योजना आवधिक योजना २०७२/११/०३ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला यातायत गुरु योजना
पर्यटन योजना सिंहदेवी २०६८ आवधिक योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पर्यटन योजना सिंहदेवी २०६८
पर्यटन योजना भोगटेनी २०६८ आवधिक योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पर्यटन योजना भोगटेनी २०६८
गाउ विकास आवधिक योजना,तेतरिया २०७२ आवधिक योजना सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउ विकास आवधिक योजना,तेतरिया २०७२
गाउ विकास आवधिक योजना,सिंहदेवी २०७२ आवधिक योजना सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउ विकास आवधिक योजना,सिंहदेवी २०७२
गाउ विकास आवधिक योजना,पोखरिया २०७२ आवधिक योजना सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउ विकास आवधिक योजना,पोखरिया २०७२
पर्यटन गुरु योजना २०६७ आवधिक योजना २०६७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पर्यटन गुरु योजना २०६७
Skip to toolbar