सूचना तथा समाचार


DPMAS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

यही मिति २०७३/०३/०५ गते, मोरङ जिल्लाका १२ बिषयगत कार्यलयहरुलाई जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सम्बन्धी  अभिमुखीकरण कार्यक्रम  सम्पन्न भएको...
थप पढ्नुहोस ...आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्याशाला गोष्ठी सम्बन्धमा |

यस मोरङ जिल्लाको ५ वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्नका लागि श्रेष्ठ कन्सल्टेन प्रा.लि (जेभी ) काठमाडौँ संग भएको...
थप पढ्नुहोस ...सूचना !! कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person)पदको परीक्षा सम्बन्धमा

परीक्षा मिति,समय , स्थान,तालिका,निर्देशन तथा पाठ्यक्रमको विस्तृत जानकारीको लागि तलको फाइल मा click गर्नु होला !चौमासिक प्रगति विवरण

चालु तथा पुजीगत खर्चको चौमासिक विवरण २०७३/०७३ फाल्गुन चौमासिक विवरणबजेट तथा कार्यक्रम २०७३/०७४

तलको लिंक बाट download गर्नुहोला | 207374budgetbook
आ.ब २०७३/०७४ नीति कार्यक्रम तथा बजेट सर्वजनिकिकरण सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समिति मोरङको मिति २०७२/११/१९ गते सम्पन्न २५ औ जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत आ.ब २०७३/०७४ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट...
थप पढ्नुहोस ...एमसीपिएम नतिजा ०७०/०७१

एमसीपिएम नतिजा ०७०/०७१ MCPM RESULT 70/71Skip to toolbar