सूचना तथा समाचार


स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाब फारम

नेपाल राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । राज्य शक्तिको...
थप पढ्नुहोस ...न्युनतम शर्तमापनको नतिजा

कार्य सम्पादन मापन नतिजा वित्तिय आयोगबाट मिति २०७३।०५।०१ मा प्राप्त भएको आ.व. ०७१/७२ को कार्य सम्पादन मापन सम्वन्धी नतिजा आज...
थप पढ्नुहोस ...मौजदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना !

यस कार्यालयको लागि आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा तपसिल बमोजिम बिभिन्न तथा सेवाहरु आपूर्ति गर्न गराउनको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४...
थप पढ्नुहोस ...वार्षिक खरिद योजना

जिविस मोरङको आव २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना हेर्नको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् । Kharid_Yojana_73.74वार्षिक कार्य योजना कार्यतालिका

आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक कार्ययोजना कार्य तालिकासार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

मिति २०७३/३/३० गते शिशवनी बडहरा गा बि समा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ |सो कार्यक्रमका केहि दृश्यहरु :-VERSS-MIS तालिम सम्बन्धमा

मिति २०७३/३/१३-१४ ,१७-१८ र १९-२० गते मोरङ जिल्लाका सबै गाविस कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी आवासीय...
थप पढ्नुहोस ...एकिकृत विकास अभियान कार्यक्रम २०७२/०७३

एकिकृत विकास अभियान कार्यक्रम २०७२/०७३ अन्तर्गत मोरंको, सिहदेवी र पोखरिया गाविसमा संचालित स्वयमसेवक क्षमता विकास र वडा जागरण कार्यक्रमका केहि...
थप पढ्नुहोस ...DPMAS अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

यही मिति २०७३/०३/०५ गते, मोरङ जिल्लाका १२ बिषयगत कार्यलयहरुलाई जिल्ला योजना अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणाली सम्बन्धी  अभिमुखीकरण कार्यक्रम  सम्पन्न भएको...
थप पढ्नुहोस ...आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्याशाला गोष्ठी सम्बन्धमा |

यस मोरङ जिल्लाको ५ वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्नका लागि श्रेष्ठ कन्सल्टेन प्रा.लि (जेभी ) काठमाडौँ संग भएको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar