सूचना तथा समाचार


स्वत : प्रकाशन (Proactive Disclosure)(बैशाख,जेठ र असार ) २०७९/०८०

तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोस, स्वत : प्रकाशन (Proactive Disclosure)(बैशाख,जेठ र असार ) २०७९/०८०


स्थानीय तहहरुको सम्पर्क नं र वेबसाईटहरु ।

बिस्तृत विवरण हेर्न यहाँ click गर्नुहोस१. मोरङ जिल्लाको स्थानीय तहहरुको प्रस्तावित नाम तथा केन्द्रहरु

मोरङ जिल्लाको स्थानीय तहको प्रस्तावित नाम तथा केन्द्रहरु    आ.व. ०७४/७५ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमको फारम

आ.व. ०७४/७५ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमको फारमका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् । programme Format 2074.75आ.ब.२०७४/०७५ सहभागितामुलक ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न !!

आ.ब.२०७४/०७५ सहभागितामुलक ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ |इलाका गोष्ठी संचालन सम्वन्धी सूचना

आ.व. २०७४।७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि संलग्न कार्यतालिका अनुसार हुने व्यहोरा सर्वसाधारणहरुका तथा सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि यो...
थप पढ्नुहोस ...भाउन्ने आमतोला सडकको EOI का लागि विस्तृत कागजात

२०७३।९।५ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भाउन्ने आमतोला सडकको EOI का लागि चाहिने विस्तृत कागजातहरुका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar