घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
मोरङ जिल्ला २०७२ (आश्विन, आषाढ, कार्तिक, चैत्र, जेष्ठ, पौष, फाल्गुन, बैशाख, भाद्र, मंसिर, माघ, श्रावण) 14851 16650 1861 2821 10798 5394 12435 7320 61 31502 डाउनलोड
मोरङ जिल्ला २०७३ (कार्तिक) 712 720 119 192 546 336 446 464 5 1432 गाबिस र न.पा.सहित को विवरण डाउनलोड
मोरङ जिल्ला २०७२ (चैत्र) 14851 16650 1861 2821 10798 5394 12435 7320 61 52437 गाविस र नगरपालिका सहित विवरण डाउनलोड
मोरङ जिल्ला २०७१ (चैत्र) 12112 13617 1524 2439 8518 7048 47 डाउनलोड
Skip to toolbar