सुवाश राई

पद : इन्जिनियर

शाखा : अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

टेलिफोन : ९८४२१२७५५१

इमेल : subashrai47@gmail.com

स्थायी ठेगाना : बिराटनगर-०८,मोरङ ।

कार्यकाल : हाल कार्यरत


Skip to toolbar