सूचना !! कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person)पदको परीक्षा सम्बन्धमा

परीक्षा मिति,समय , स्थान,तालिका,निर्देशन तथा पाठ्यक्रमको विस्तृत जानकारीको लागि तलको फाइल मा click गर्नु होला !

ddc1ddc

Skip to toolbar