योजना तर्जुमा तथा बजेटिङ ताालिम

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे सहयोग एवं जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा मिति २०७५।३।३१ गते केराबारी गाउपालिकामा संचालित तालिममा ३५ जनाको सहभागित रहेको थियो ।

Skip to toolbar