प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) नियमावली २०७८

श्रोतः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक पोर्टलबाट प्राप्त।

http://moial.p1.gov.np/post/pa-ratha-sha-na-ra-va-cana-ka-shha-ta-ra-pa-ra-va-thha-ra-va-ka-sa-ka-ra-yaka-3

Skip to toolbar