पदाधिकारी

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख 

           

श्री अजम्बर राई
९८४२०५६९२०
९८५२०७२००७

जिल्ला समन्वय समिति उप-प्रमुख

श्री उषा झा 
सम्पर्क नं :९८४२०२६१३८

जिल्ला समन्वय समिति सदस्य 

 

                                          

 

 

 

    

 


Skip to toolbar