पदाधिकारी

      जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख

                     

                       श्री नरेश प्रसाद पोख्रेल  

                     मोबाइल नं: ९८५२०२४०११

     

    जिल्ला समन्वय समिति  उप- प्रमु

       

                      श्री प्रकाश कुमार साह
                    मोबाइल नं : ९८०७३६७११४

                         

 


Skip to toolbar