अन्तिम नतिजा-निर्वाचन क्षेत्र विकास र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ सवईन्जिनियर पदको प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !!

निर्वाचन क्षेत्र विकास र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ सवईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !!

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ :

img_0001

सिमक्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ :

img

 

Skip to toolbar