निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको ईन्जिनियर पदको लागि लिइएको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको ईन्जिनियर पदको लागि लिइएको अन्तर्वार्ताको नतिजा सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

nirbachan_engineer

sima_engineer

Skip to toolbar