आ.व.२०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

मिति २०७३ साल कार्तिक २६ गते सम्पन्न भएको मोरङ जिल्लाको आ.व.२०७२/०७३ को बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ |

प्रतिवेदन :

annual_samiksha

Skip to toolbar