आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्याशाला गोष्ठी सम्बन्धमा |

यस मोरङ जिल्लाको ५ वर्षे आवधिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्नका लागि श्रेष्ठ कन्सल्टेन प्रा.लि (जेभी ) काठमाडौँ संग भएको सम्झौता अनुसार यस जिल्लाका विषयगत निकाय,सरोकारवाला संघसंस्थाहरुको सहभागितामा वृहत कार्याशाला  गोष्ठी तपशिल अनुसारको मिति ,समय र स्थानमा संचालन हुने भएको छ |

तपशिल:

मिति:२०७३ जेस्ठ २० देखि २२ सम्म

समय:बिहान ७:०० बजे

स्थान:आर.आर.एन.को तालिम हल,भट्टचोक,विराटनगर

Skip to toolbar