सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,मोरङ

सुचना अधिकारी

महेन्द्र खड्का

ठेगाना: विराटनगर,मोरङ

फोन: ०२१-५२२००७, ५२२३०७, ५२३६६५

ईमेल: info@ddcmorang.gov.np

नक्सा

siteground namecheap


Skip to toolbar